طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت شرکت در مناقصه به انگلیسی قابلیت شرکت در مناقصه یعنی چه

قابلیت شرکت در مناقصه

biddability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها