معنی و ترجمه کلمه قابلیت فرستادن به انگلیسی قابلیت فرستادن یعنی چه

قابلیت فرستادن

transmissibility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها