طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت فروش به انگلیسی قابلیت فروش یعنی چه

قابلیت فروش

salability
vendibility

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها