طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت فهم به انگلیسی قابلیت فهم یعنی چه

قابلیت فهم

intelligibility

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها