طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت قبول به انگلیسی قابلیت قبول یعنی چه

قابلیت قبول

acceptability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها