طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت مجازات به انگلیسی قابلیت مجازات یعنی چه

قابلیت مجازات

culpability
punishability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها