طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت مقاومت به انگلیسی قابلیت مقاومت یعنی چه

قابلیت مقاومت

resistivity
stickability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها