طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت نگهدارى به انگلیسی قابلیت نگهدارى یعنی چه

قابلیت نگهدارى

tenability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها