طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت هدایت برق به مقدار زیاد به انگلیسی قابلیت هدایت برق به مقدار زیاد یعنی چه

قابلیت هدایت برق به مقدار زیاد

superconductivity

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها