طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت پذیرش به انگلیسی قابلیت پذیرش یعنی چه

قابلیت پذیرش

acceptability
tolerability

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها