طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل آبستنى به انگلیسی قابل آبستنى یعنی چه

قابل آبستنى

pregnable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها