معنی و ترجمه کلمه قابل آبستنى به انگلیسی قابل آبستنى یعنی چه

قابل آبستنى

pregnable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها