طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل احساس و لمس به انگلیسی قابل احساس و لمس یعنی چه

قابل احساس و لمس

palpability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها