طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل ارتجاع یا نرمش پذیر در اثر حرارت به انگلیسی قابل ارتجاع یا نرمش پذیر در اثر حرارت یعنی چه

قابل ارتجاع یا نرمش پذیر در اثر حرارت

thermoplastic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها