طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل ارتکاب خیانت به انگلیسی قابل ارتکاب خیانت یعنی چه

قابل ارتکاب خیانت

treasonable
treasonoius

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها