طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل ارتکاب به انگلیسی قابل ارتکاب یعنی چه

قابل ارتکاب

committable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها