طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل استثناء به انگلیسی قابل استثناء یعنی چه

قابل استثناء

excludable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها