طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل استفاده مجدد به انگلیسی قابل استفاده مجدد یعنی چه

قابل استفاده مجدد

reusable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها