طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل استنتاج به انگلیسی قابل استنتاج یعنی چه

قابل استنتاج

inferable
inferrible

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها