طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل استیناف به انگلیسی قابل استیناف یعنی چه

قابل استیناف

appealable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها