طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل اعاده به انگلیسی قابل اعاده یعنی چه

قابل اعاده

restorable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها