طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل اعتراض بودن به انگلیسی قابل اعتراض بودن یعنی چه

قابل اعتراض بودن

disputability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها