طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل انحناء به انگلیسی قابل انحناء یعنی چه

قابل انحناء

limpsey
limpsy
limsy
wiry

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها