طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل انفجار به انگلیسی قابل انفجار یعنی چه

قابل انفجار

detonable
detonatable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها