طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل انقباض به انگلیسی قابل انقباض یعنی چه

قابل انقباض

contractile

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها