طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل بحث به انگلیسی قابل بحث یعنی چه

قابل بحث

arguable
debatable
discussable
discussible
disputable
moot
treatable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها