طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل بخشش و معافیت به انگلیسی قابل بخشش و معافیت یعنی چه

قابل بخشش و معافیت

excusable

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها