معنی و ترجمه کلمه قابل بدهى یا پرداخت به انگلیسی قابل بدهى یا پرداخت یعنی چه

قابل بدهى یا پرداخت

chargeable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها