طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل تائید و تصدیق به انگلیسی قابل تائید و تصدیق یعنی چه

قابل تائید و تصدیق

confirmable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها