معنی و ترجمه کلمه قابل تجویز دوا به انگلیسی قابل تجویز دوا یعنی چه

قابل تجویز دوا

medicinable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها