معنی و ترجمه کلمه قابل تحلیل در بدن به انگلیسی قابل تحلیل در بدن یعنی چه

قابل تحلیل در بدن

assimilable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها