طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل تحویل به انگلیسی قابل تحویل یعنی چه

قابل تحویل

deliverable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها