طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل تزریق در جسم دیگرى به انگلیسی قابل تزریق در جسم دیگرى یعنی چه

قابل تزریق در جسم دیگرى

transfusable
transfusible

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها