طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل تصدیق و تایید به انگلیسی قابل تصدیق و تایید یعنی چه

قابل تصدیق و تایید

verifiable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها