طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل تصریف به انگلیسی قابل تصریف یعنی چه

قابل تصریف

declinable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها