معنی و ترجمه کلمه قابل تعمق و تفکر به انگلیسی قابل تعمق و تفکر یعنی چه

قابل تعمق و تفکر

ponderable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها