معنی و ترجمه کلمه قابل تعیین و تخصیص به انگلیسی قابل تعیین و تخصیص یعنی چه

قابل تعیین و تخصیص

assignable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها