طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل تعیین یا تخصیص به انگلیسی قابل تعیین یا تخصیص یعنی چه

قابل تعیین یا تخصیص

specifiable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها