معنی و ترجمه کلمه قابل تغییر به انگلیسی قابل تغییر یعنی چه

قابل تغییر

alterable
commutable
flexible
streaky
transformative
transmutative
variative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها