طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل تقسیم به چند بخش به انگلیسی قابل تقسیم به چند بخش یعنی چه

قابل تقسیم به چند بخش

subdividable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها