طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل تقنین به انگلیسی قابل تقنین یعنی چه

قابل تقنین

statutable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها