طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل تقویم به انگلیسی قابل تقویم یعنی چه

قابل تقویم

ratable
rateable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها