طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل توبیخ به انگلیسی قابل توبیخ یعنی چه

قابل توبیخ

reproachable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها