طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل جرح و تعدیل به انگلیسی قابل جرح و تعدیل یعنی چه

قابل جرح و تعدیل

adaptable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها