طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل جلوگیرى به انگلیسی قابل جلوگیرى یعنی چه

قابل جلوگیرى

preventable
preventible

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها