طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل داورى به انگلیسی قابل داورى یعنی چه

قابل داورى

arbitrable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها