معنی و ترجمه کلمه قابل درجه بندى به انگلیسی قابل درجه بندى یعنی چه

قابل درجه بندى

scscalable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها