معنی و ترجمه کلمه قابل درخواست دادن به انگلیسی قابل درخواست دادن یعنی چه

قابل درخواست دادن

pleadable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها