طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل ذوب به انگلیسی قابل ذوب یعنی چه

قابل ذوب

fusil
fusile
meltable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها