طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل زیستن به انگلیسی قابل زیستن یعنی چه

قابل زیستن

livable
liveable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها