معنی و ترجمه کلمه قابل سفت شدن در مقابل حرارت به انگلیسی قابل سفت شدن در مقابل حرارت یعنی چه

قابل سفت شدن در مقابل حرارت

thermosetting

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها